Hanssenspark wordt in ere hersteld

Het Hanssenspark opnieuw omtoveren tot een aangenaam en groen rustpunt in het stadscentrum: dat is het uitgangspunt van de werken die komende maandag starten.

‘Als moderne stad aan het water, waar het attractief wonen en werken is, is een dergelijke plek om te wandelen, joggen of aangenaam te vertoeven essentieel’, zegt schepen Katrien Vaes (Open Vld).

De stad en het Vlaams Gewest slaan dan ook de handen in elkaar om dit park van 6 hectare een totale make-over te geven en in ere te herstellen.

In een eerste fase start de aannemer op 23 maart met een algemene opkuisbeurt. Dat gebeurt door gevaarlijke bomen te snoeien of te verwijderen en verouderde verhardingen op te breken.

Als er geen onvoorziene omstandigheden opduiken, zullen tegen de start van de paasvakantie alle oude of zieke bomen geveld zijn. Dat is vóór de start van het broedseizoen. Het park is tijdens deze werken om veiligheidsredenen niet toegankelijk. Tijdens de schoolvakantie zal de jeugd het park opnieuw veilig kunnen gebruiken.

In een tweede fase in het najaar is er een echte opknapbeurt voorzien. ‘We gaan het Hanssenspark volledig in ere herstellen. Er komt terug kleur en licht en we zullen er aangenaam kunnen vertoeven’, aldus Kim Dekeyser van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor stad Vilvoorde is dit een nieuwe belangrijke stap in de heropwaardering van het centrum. ‘We zijn heel erg te spreken over deze samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos’, zegt schepen Katrien Vaes, bevoegd voor ‘groen’.

‘Het hernieuwde park zorgt voor een groene verbinding tussen de grote stadsvernieuwingsprojecten Watersite, het station en het centrum. Het Hanssenspark is het oudste publieke park van Vilvoorde. Doordat het nu terug in haar glorie hersteld wordt, krijgt het stadscentrum er een mooie troef bij.’

Met deze werken krijgt ook het project ‘Van basiliek tot basiliek’ meer en meer vorm. Dit project heeft als doel de basilieken van Grimbergen en Vilvoorde met elkaar te verbinden, goed voor 8 kilometer fiets- en wandelverbinding doorheen een natuur-, bos- en parkgebied in de Vlaamse Groene Rand.

Met de integratie en restauratie van het Hanssenspark erbij wordt het traject nu tot diep in het stadscentrum getrokken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise