Nieuw Turks ontmoetings- en cultuurcentrum

Er komt een nieuwe ontmoetings- en cultuurcentrum van de Turkse gemeenschap in de Cyriel Buyssestraat. Daar werd door vzw Viltur een hangar aangekocht waar nu nog een carrosseriebedrijf huist. Bedoeling is dat het een centrum wordt waar ook gewone Vilvoordenaars hun weg naar toe vinden. Ondanks wat ongerustheid de buurt is burgemeester Hans Bonte (Sp.a) niet verontrust. ‘Dit is een verrijking voor onze stad.’

De Turkse verenigingen in het Vilvoordse zijn al een poos op zoek naar een geschikte locatie om een gemeenschapscentrum op te richten dat zich toespitst op cultuur. ‘Ze hadden eerst locaties op het oog op de Bavaylei, de Mechelsestraat en enkele andere plaatsen in het centrum’, legt Bonte uit. ‘Maar telkens waren er bezwaren van stedenbouwkundige aard.’

Op de Cyriel Buyssestraat heeft de vzw met de toepasselijke naam ‘Viltur’ nu wel een geschikt onderkomen gevonden. ‘Hier is er vergunningstechnisch geen probleem. Ze zitten daar buiten het stadskern en er is dus ook geen parkeerproblematiek.’

Ook schepen van Gelijke Kansen Fatima Lamarti (Sp.a) is opvallend positief over het initiatief. ‘Zij gaan daar culturele activiteiten op poten zetten. Toneel, lezingen, theeceremonies, maar ook huistakenbegeleiding voor kinderen die het moeilijk hebben op school. En dat steeds met een open blikveld. Ze gaan een zo breed mogelijk aanbod verzorgen dat zich zowel naar de Turkse gezinnen als naar de gewone autochtone Vilvoordenaar richt.

Zo zullen ze vrijwilligers van verschillende origine zoeken om mee te draaien in het gemeenschapscentrum. De modale Vlaming gaat graag op vakantie in Turkije en is daar ook positief over maar kent de Turkse gemeenschap uiteindelijk niet echt. Daar willen zij iets aan doen. Het zijn heel positieve mensen. Dit kan een meerwaarde zijn voor onze stad.’

Vzw Viltur gaat de hangar eerst verbouwen. ‘Ze doen dat helemaal op eigen houtje met geld van de Turkse gemeenschap. De stad komt daar voor niks tussen en er is ons ook geen bijdrage gevraagd. Het is nog niet duidelijk wanneer het centrum zijn deuren zal openen. Eerst moeten er verbouwingen gebeuren. Dat zal zeker nog een aantal maanden duren.’

De vraag of een dergelijk centrum wel opportuun is, gelet op de problemen met bestaande centra van dit type (zweem van mensensmokkel rond Sikh-tempel, Sharia4Belgium-activiteiten rond de moskee,…), is voor burgemeester Bonte niet aan de orde.

‘Het is zelfs geen kwestie van opportuun of niet. De vraag is of je er iets kan tegen doen als je dat al zou willen. Zij moeten geen toestemming aan de stad vragen als ze iets kopen en zich aan de regels houden. Dit zijn zeer respectabele verenigingen en burgers. Ik blijf voorstander van de vrijheid van vereniging. Dit is dan ook meer een culturele verrijking dan verarming voor onze stad. Een versterking van het verenigingsleven vanuit een minderheidsgroep is altijd positief.’  

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise