Geen onverzorgd groen meer na werken

Het schepencollege van Vilvoorde heeft beslist om voortaan het klaarmaken van groenzones mee op te nemen in de bestekken voor de aanleg van de voetpaden.

De voorbije maanden heeft de stad Vilvoorde heel wat geïnvesteerd in vernieuwen van straten en voetpaden. Hierbij werd gekozen om telkens ook de groenvoorziening te vernieuwen. Dit laatste gebeurde echter met enige vertraging, waardoor er een slordige indruk ontstond bij de bewoners.

‘Nadat de voetpaden waren aangelegd, dienden de restanten van heel wat boomstronken te worden verwijderd en moesten de plantvakken worden genivelleerd vooraleer onze diensten konden starten met de eigenlijke groenaanleg’, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit.

‘Dit bleek niet zo eenvoudig te zijn, waardoor er soms een hele tijd over ging vooraleer men deze werken kon uitvoeren, met als gevolg dat de groenvlakken er onverzorgd bijlagen.’

Kassei en Far-West

Om dit probleem op te lossen heeft het college onlangs dus een nieuwe procedure goedgekeurd. Ook de volgende jaren zal de stad Vilvoorde blijvend investeren in het openbaar domein in de verschillende wijken.

‘In de wijk Kassei dienen nog een stuk van de voetpaden in de Vlierkensstraat te worden heraangelegd. Dit zal gebeuren als de bouw van de woningen van de Inter-Vilvoordse zijn afgerond.’

‘De volgende wijk die zal worden aangepakt is de wijk Far-West. Het college heeft gekozen om in eerste instantie te focussen op de 2 hoofdstraten, waardoor een groot gedeelte van de Olmstraat en de Groenstraat in 2015 vernieuwd zullen worden.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise