'Frans en Engels voertalen in post'

De stad gaat een klachtenbrief sturen naar minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo (Open Vld) om de verregaande ‘anderstaligheid’ aan de loketten in het postkantoor aan te kaarten.

Volgens eerste schepen Kevin Vincke (N-VA) loopt het de spuigaten uit en zijn er heel wat klachten. Frans en Engels blijken zowat de voertaal te zijn in de post.

De taalproblemen in het postkantoor in de Groenstraat zijn niet nieuw. Ook in de vorige legislaturen werd er geregeld vanuit het stadsbestuur aan het postkantoor duidelijk gemaakt dat het zo niet verder kon. Maar daar bleef het dan ook bij.

‘We hebben er alle begrip voor dat het soms moeilijk is om met anderstaligen om te gaan’, legt schepen Vincke uit.

‘Het gaat er zelfs niet over dat daar geen woord Frans of Engels mag weerklinken, hoewel de wet duidelijk is. Maar hier wordt gewoon wel heel snel naar een andere taal overgeschakeld.’

‘We willen dat alles binnen zijn praktische realiteit doenbaar blijft maar de klepel mag ook niet doorslaan. Heel wat mensen storen zich aan hoe het er nu aan toegaat in ons postkantoor. Er wordt vaak geen enkele moeite gedaan om toch in het Nederlands te spreken. En dat kan niet.’

Omdat brieven van het stadsbestuur richting postkantoor de voorbije jaren niet veel indruk maakten, wil Vincke het nu over een andere boeg gooien.

‘Er werd destijds totaal niet gereageerd op die opmerkingen. Er is nu een nieuw federale regering. Wel, dan gaan we boven hun hoofd ons richten naar de bevoegde minister (Alexander De Croo, red.) en van daaruit verdere stappen ondernemen.’

Vincke benadrukt dat men de medewerkers van het postkantoor zelf niet viseert.

‘Zij doen uiteraard hun best voor de klanten. Maar van een overheidsbedrijf mag je verwachten dat zij een duidelijk taalbeleid mét vorming hebben en uitvoeren. Zoals de stad dat trouwens sinds deze legislatuur nog nadrukkelijker doet.’

Daarom zal nu een brief gestuurd worden naar minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo om de situatie aan te kaarten.

Ook het postkantoor zelf, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en haar collega op het federale niveau Jan Jambon (N-VA), krijgen de klacht vanuit het Vilvoordse op hun bureau.

Gemeenteraadslid Alain Van Hende (Vilvocraten) vindt dat het stadsbestuur nog te braaf is.

‘N-VA hekelde in politieke pamfletten in het verleden terecht het niet toepassen van de taalwetgeving in het Vilvoords postkantoor. Meer dan een jaar later stel ik evenwel vast dat de stoere taal destijds enkel gebakken lucht is.’

‘Wie vandaag postkantoor bezoekt hoort er vooral Frans en Engels. En nu gaat men dus een briefje schrijven. Ik vraag me af wanneer er echt een kordate aanpak komt.’

Of de brief iets zal uithalen, kan Vincke niet zeggen. ‘Dat zullen we moeten zien…’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise