Chauffeur De Lijn geeft bier aan kinderen

De stad Vilvoorde stuurde een klachtenbrief naar De Lijn over een van hun chauffeurs die de leerlingen van Oase, een school voor buitengewoon lager onderwijs, vervoert.

De man had er niks beter op gevonden dan een blikje bier mee te geven aan een van de kinderen. Aan een andere leerling gaf hij een blikje Red Bull mee.

De chauffeur beweert dat hij heeft gezegd dat de blikjes voor hun vader bestemd waren… De stad vindt die uitleg onaanvaardbaar. Ook eind vorig jaar waren er al klachten over de chauffeur.

Op 1 oktober kwam aan het licht dat de chauffeur die instaat voor het busvervoer van de leerlingen van Oase een blikje bier aan een van de – duidelijk minderjarige – leerlingen had meegegeven.

Een ander kind van de school voor buitengewoon lager onderwijs kreeg een blikje Red Bull mee. Volgens de chauffeur heeft hij gezegd dat de blikjes voor hun vader bestemd waren.

De stad neemt met die uitleg geen genoegen. Er werd een brief naar de cel Leerlingenvervoer van het ministerie van Onderwijs gestuurd en naar de Lijn met de vraag dringend maatregelen te nemen.

Leerlingen die naar scholen van het buitengewoon lager onderwijs gaan, hebben recht op gratis busvervoer. Dat wordt via het ministerie van Onderwijs geregeld. De Lijn wordt daarvoor ingeschakeld en zij besteden dit vervoer meestal uit aan een onderaannemer. Dat lijkt hier ook het geval.

Schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld): ‘We hebben hierover inderdaad een brief gestuurd naar de contactpersoon bij het ministerie en naar De Lijn. Ik wil eerst het onderzoek afwachten voor ik daar commentaar ga op geven. Al is het duidelijk dat er een aantal zaken gebeurd zijn die niet onder de normale ‘werking’ vallen.’

Niet eerste klacht

De melding kwam via de directie van de school die waarschijnlijk op de hoogte was gebracht door de ouders van de kinderen. De directie van Oase wilde zelf niet reageren en verwees naar de stad.

Het blijkt ook niet de eerste keer te zijn dat er problemen zijn met de chauffeur in kwestie. Ook eind vorig jaar waren er al klachten over het gedrag van de man. Ook toen werd dit overigens door de stad aangekaart.

Via het ministerie werd een brief naar De Lijn gestuurd. Toen ging het vooral over wrijvingen tussen de chauffeur en de busbegeleider. Kleine incidenten zoals doorrijden zonder dat de begeleider al op haar plaats zat. De zaak leek daarna echter te koelen zonder blazen. Tot nu dus.

Bij De Lijn Vlaams-Brabant zit men duidelijk verveeld met de zaak. ‘De dienst Leerlingenvervoer is van deze klachten op de hoogte’, reageert woordvoerster Dominique Renders.

‘We zijn nu aan het uitzoeken wat er precies aan de hand is. De chauffeur in kwestie minimaliseert en nuanceert alleszins wat er wordt beweerd. Volgens hem gaat het om een groot misverstand. Het onderzoek is echter nog volop lopende. Tot zolang zullen wij hierin geen officieel standpunt innemen.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise