'AZ Jan Portaels is goed bezig'

De activiteit in het ziekenhuis AZ Jan Portaels zit al sinds het begin van het jaar in stijgende lijn. De klassieke opnames – die de laatste jaren stagneerden – zijn in de eerste zes maanden van 2014 met 1,5 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De ambulante contacten stegen in dezelfde periode zelfs met 11 procent. ‘Het ziekenhuis heeft de voorbije jaren enorm ge√Įnvesteerd, en wij merken dat dit nu zijn vruchten afwerpt’, zegt algemeen directeur Guy Buyens.

De maand juli was in het AZ Jan Portaels opnieuw een bevestiging van de trend die al sinds het begin van het jaar wordt gezet.

‘De eerste twee weken van juli zijn inderdaad erg druk geweest in het ziekenhuis’, legt algemeen directeur Guy Buyens uit. ‘We tekenden een hoge bedbezetting op voor alle specialismen en er was een groot aantal opnames van zowel heelkundige, geneeskundige als geriatrische pati√ęnten (acuut zieke bejaarden, red.).’

‘Zowel wat betreft geplande als ongeplande opnames. Het is echter voor ons moeilijk hier een seizoensgebonden oorzaak aan te verbinden, aangezien dit gewoon een voorzetting is van een tendens die we nu al het gehele jaar zien.’

30 nieuwe specialisten

Dat het ziekenhuis de voorbije jaren enorm ge√Įnvesteerd heeft, is niet ‘vreemd’ aan het succes. ‘Wij merken inderdaad dat dit nu zijn vruchten afwerpt. Er is met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening de voorbije drie jaar een algemene infrastructurele investering gebeurd met daarbij ook de aanschaf van moderne apparatuur.’

‘Daarenboven werden extra middelen ingezet voor het aantrekken van nieuwe artsen wat resulteerde in een 30-tal nieuwe specialisten die zich de laatste drie jaar aan ons ziekenhuis verbonden.’

‘Daarnaast zijn er ook de hernieuwde samenwerkingsverbanden met de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Brussel die hun vruchten afwerpen. Dit alles draagt bij tot het totaalpakket hoogkwalitatieve zorg dat wij onze pati√ęnten kunnen aanbieden.’

Meer ambulant

Cijfermatig resulteert het succes zich als volgt. ‘De klassieke opnames – die de laatste jaren stagneerden – zijn in de eerste zes maanden van 2014 met 1,5 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. De grootste stijgers zijn Oncologie, Pediatrie, Heelkunde en Geriatrie.’

‘De ambulante contacten (ziekenhuisafspraken zonder effectieve opname, red.) stegen in dezelfde periode met 11 procent. Stijgingen zien we bij onder mee de specialismen Pediatrie, Orthopedie, Endocrinologie (houdt zich bezig met de klieren die hormonen uitscheiden in de bloedbaan, red.), Cardiologie, Urologie en Fysische Geneeskunde.’

‘In de nabije toekomst verwachten we op het gebied van klassieke opnames tevens een stijging bij de specialismen Pneumologie, Cardiologie en Gynaecologie waar dit najaar nieuwe collega‚Äôs dit najaar starten. Voor Endocrinologie en Diabetologie verwachten wij nogmaals een stijging met de opening van het nieuwe diabetescentrum later dit jaar.’

Positieve golf

Het AZ Jan Portaels surft na enkele moeilijkere jaren dan ook terug op een positieve golf. ‘In eerste instantie werden onze inspanningen opgepikt door de huisartsen uit de regio en nu zien wij dat ook het grotere publiek ons opnieuw herontdekt’, vervolgt Buyens.

‘Een deel van het marktaandeel dat wij verloren ten tijde van de fusie, herwinnen wij vandaag opnieuw en dat is uiteraard een positieve vaststelling. Voor ons is dit het teken dat wij als ziekenhuis goed bezig zijn.’ ¬†

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise