80 hectare 'natte natuur' naast Zenne

Het gebied Dorent in de vallei van de Zenne, op het grondgebied van Zemst en Vilvoorde, krijgt binnen enkele jaren een aangepaste inrichting.

‘Het is de ideale locatie voor een nieuwe brok ‘natte natuur’ of ‘wetland’ te ontwikkelen’, klinkt het bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Er komen wandel- en fietspaden en mogelijkheden voor ruiters om het stukje natuurpracht te verkennen. Het gaat over een gebied van zowat 80 hectare. De werken starten in 2016.

De werken passen in het zogenaamde Sigmaplan van de Vlaamse overheid. Dat plan wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, en tegelijk de waardevolle natuur langs die rivieren in ere herstellen.

Het Sigmaproject Dorent houdt zich schuil in de vallei van de Zenne. ‘Daar pakt het uit met een mooi en afwisselend landschap van licht glooiende weilanden, hagen en oude meanders’, legt projectleider Elias Verbanck van het Agentschap voor Natuur en Bos uit.

‘Een levende herinnering aan de beemden van de Zenne, toen de rivier deze laaggelegen wei- landen ’s winters nog overstroomde. Het is dan ook een ideale locatie om een nieuwe brok ‘natte natuur’ of wetland te ontwikkelen.’

Grondwater

Dorent ligt langs de ‘nieuwe’ gekanaliseerde Zenne, en tegelijk doorkruisen de ‘oude’ Zenne, grachten en beken het landschap. Her en der slingeren er oude, afgesneden meanders.

Op bepaalde plaatsen is de ondergrondse waterdruk hoog en komt het grondwater zelfs aan de oppervlakte. Al die wondere natuur wil het Sigmaplan ook bij de mensen brengen.

‘Er komen wandel- en fietspaden en mogelijkheden voor ruiters om de stille schoonheid van Dorent te ontdekken. Uiteraard vallen in het gebied heel wat unieke planten en dieren te bewonderen.’ 

‘Op enkele percelen en ook langs bermen pronkt de grote pimpernel met haar donkerrode bloemen. Die zeldzame plant heeft in de winter een hoge grondwaterstand nodig. We onderzoeken hoe we de waterhuishouding zo kunnen aanpassen dat de grote pimpernel en andere typische planten van laaggelegen hooilanden zich in hun sas voelen.’

‘We overleggen de aanpak met de lokale landbouwers. We bekijken ook samen met hen hoe ze aangepast kunnen maaien, zodat de bodem verschraalt.’

Kamsalamander

Nog een zeldzaam natuurfenomeen in het gebied is de kamsalamander.

‘In april en mei leggen de vrouwtjes hun eitjes tussen de bladeren van waterplanten in grachten, poelen en oude meanders met stilstaand water’, vervolgt Verbanck. ‘Daarna zoeken ze op het land een veilig onderkomen in dichtbegroeide plekken, zoals hagen en bosjes.’

‘We willen de kamsalamander een uitgebreid netwerk van poelen en hagen geven, waar hij vrij heen en weer kan bewegen.’

Ook de sleedoornpage, een zeldzame vlindersoort, voelt zicht thuis in Dorent. Voor de uitvoering op het terrein kan starten, moeten alle wettelijk vastgelegde procedures doorlopen worden.

Rond 2016 zullen de inrichtingswerken in Dorent van start kunnen gaan. 

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise