'Meer en snellere info over Syriëstrijders nodig'

De problematiek van de terugkerende Syriëstrijders staat weer hoog op de politieke agenda, nu blijkt dat de verdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel een teruggekeerde – weliswaar Franse – jihadist was.

De Vilvoordse burgemeester Bonte en ook zijn Brusselse collega Mayeur willen meer en snellere informatie van het gerecht over Syriëstrijders die terugkeren.

Vanuit Vilvoorde zijn zoals geweten enkele tientallen geradicaliseerde jongeren richting Syrië vertrokken. Volgens burgemeester Hans Bonte (SP.a) is het zeer moeilijk om teruggekeerde Syriëstrijders op te volgen omdat de communicatie tussen de verschillende beleidsniveau’s stroef verloopt.

‘Het is een bijzonder hachelijke zaak’, stelt Bonte onomwonden. ‘De afspraak met minister Milquet was dat, zodra iemand terugkeert, de lokale instanties automatisch worden ingelicht.’

‘De gerechtelijke diensten vinden echter dat zij puur onafhankelijk werken. Daardoor verlies je tijdelijk de controle en dat moet absoluut beter.’

Volgens Bonte zijn de Syriëstrijders die teruggekeerd zijn in Vilvoorde momenteel ‘onder controle’. ‘Een van hen is zwaargewond (Hakim Elouassaki, red.) en zal waarschijnlijk nooit meer normaal kunnen functioneren. Op twee andere wordt nauwlettend toegezien. Van hen is wel geweten dat ze nooit echt betrokken waren bij gewelddadige gevechten.’

Bonte blijft echter op zijn hoede. ‘Het is en blijft altijd een risico als je ziet met welke ideeën die mensen spelen. Hun hoogste doel is te sterven voor hun zaak en alle mogelijke geweld is gelegitimeerd.’

Ook Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) betreurt de onduidelijkheid over de omkadering van de jonge Syriëstrijders, die aan de zijde van moslimextremisten gestreden hebben en terugkeren naar België. ‘Wij worden nauwelijks geïnformeerd over de screening die de jongeren ondergaan. Onze ongerustheid wordt er niet minder op bij de vaststelling dat de chef van de lokale politiezone niet beter geïnformeerd is dan ikzelf.’

Meestal worden de lokale autoriteiten door familie of naasten geïnformeerd over de terugkeer van een strijder.

‘We hebben al twee vergadering met de minister gehad over dit dossier. Maar we weten nog altijd niets, behalve dat jongeren uit Brussel vertrokken zijn en dat enkelen zijn teruggekeerd. Men verzekert ons dat er een gevolg komt op de ‘screening’. In één geval werd een gerechtelijk dossier geopend, wat zou betekenen dat dit in de andere gevallen niet zo is.’

De Brusselse burgemeester pleit voor minstens een psychologische en sociale begeleiding van strijders die terugkeren uit zones zoals Syrië.

De grieven van de burgemeesters zijn overigens niet nieuw. Eind januari zei Bonte met zoveel woorden al dat Milquet er niets van bakte.

‘Ik stel vast dat de informatie waar de gerechtelijke diensten, de politie en de staatsveiligheid over beschikken niet terecht komt bij diegene die verantwoordelijk is voor de veiligheid, zijnde de burgemeester en de politie’, hekelde Bonte toen.

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) liet gisteren weten dat ze de maatregelen tegen Syriëstrijders wil opvoeren.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...