Vilvoorde zoekt kandidaat gidsen

De stad Vilvoorde zoekt kandidaten voor het geven van gegidste groepsbezoeken.

Gidsen die meer dan 4 rondleidingen per jaar geven, krijgen één of meerdere infosessies en alle relevante documentatie van de stad. Zij krijgen bovendien een vrijwilligersvergoeding van 30 euro per groep.

Volgde je een gidsenopleiding of kan je boeiend vertellen en vlot inspelen op de interesses van toeristen?  Stel je dan zeker kandidaat en vul het formulier op www.vilvoorde.be/stadsgidsen in.