GAS-boetes vanaf 14 jaar in Zennestad

Vilvoorde verlaagt als een van de weinige gemeentes in Vlaanderen de leeftijdsgrens voor GAS-boetes vanaf 1 januari tot 14 jaar. Volgens burgemeester Hans Bonte (Sp.a) wil dat echter niet zeggen dat de Zennestad geplaagd wordt door minderjarigen die voor overlast zorgen.

‘Er worden momenteel maar een beperkt aantal boetes uitgeschreven voor -18-jarigen. Maar we willen wel alle middelen kunnen gebruiken die de wet ons toelaat de dag dat het nodig is.’

De wet laat het vanaf 1 januari dan wel toe, toch zijn er amper gemeenten die GAS­boetes zullen uitdelen vanaf 14 jaar. Onder meer Antwerpen doet het en nu dus ook Vilvoorde.

Volgens burgemeester Hans Bonte is de uitleg hiervoor simpel: ‘Als de wetgever ons de middelen ter beschikking stelt, moeten we ze kunnen gebruiken.’

Desondanks is het niet zo dat de GAS-boetes voor minderjarigen (-18) momenteel de pan uitswingen in Vilvoorde, integendeel.

‘Er zijn er maar een aantal geweest en dan gaat het over graffiti spuiten en sluikstorten’, legt hij uit. ‘Meer dan 70 procent van de GAS-boetes zijn trouwens bestemd voor sluikstorters als je de boetes die worden uitgeschreven door INCOVO meetelt.’

‘lik-op-stukbeleid is nodig’

Bonte toont zich overigens een groot pleitbezorger van het GAS-boetesysteem.

‘Daarmee kan je wel een lik-op-stukbeleid voeren voor bepaalde zaken waarvan je weet dat ze door het gerecht niet of nauwelijks worden vervolgd. We hebben ook bij ons een evaluatie gemaakt en we zijn tot de vaststelling gekomen dat het ook goed werkt. Er worden bij ons geen boetes gegeven omdat mensen met hun voeten op een bank zitten of een broodje eten op de trappen van de kerk.’

‘De zowat acht mensen die sanctionerende bevoegdheid hebben in onze stad doen dat goed. Dat zijn veelal de stedelijke diensthoofden, zij die zorg voor publiek domein onder zich hebben dus, en ook een aantal politiemensen. Zij gebruiken het systeem waarvoor het moet gebruikt worden.’

‘Er is geen enkele geval van machtsmisbruik vastgesteld. Het zijn die excessen in sommige gemeenten die de GAS-wetgeving ondergraven. Ik wil ook niet dat deze verlaging daar wel toe aanleiding geeft en zal daar ook over waken in de toekomst. Alles staat of valt met het gezond verstand dat erbij gebruikt wordt.’

‘Alleen voor echte amokmakers’

De Vilvoordse CD&V-jongeren zijn tevreden dat er vooraf tenminste overleg geweest is met de Jeugdraad. Toch is Jong-CD&V ook waakzaam.

‘We vragen dat GAS-boetes alleen maar in extreme gevallen aan minderjarigen worden uitgeschreven, als ultieme stok achter de deur voor échte amokmakers’, klinkt het. ‘Als minderjarigen voor overlast zorgen, moet er eerst bemiddeld worden, met de ouders of een vertrouwenspersoon erbij.’

‘Als dat niet helpt, pleiten we voor een nuttige gemeenschapsdienst waar zowel de gemeenschap als de minderjarige iets aan hebben. Pas in allerlaatste instantie kan een geldboete opgelegd worden, al vrezen we dat in de praktijk sowieso de ouders die zullen betalen.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise