Vilvoorde gaat voor ‘gewichtigste bedrijf’

De stad Vilvoorde doet mee aan de ludieke actie ‘gewichtigste bedrijf’. Ovam en De Kringwinkel Televil zetten met het initiatief samen hun schouders onder de Europese Week van de Afvalvermindering (EWVA) en de hergebruikgedachte.

Ze deden dan ook een warme oproep aan alle bedrijven om tijdens de EWVA herbruikbare goederen in te zamelen voor De Kringwinkel die daarna mee uitgesorteerd worden door de mensen van de Beschutte Werkplaats Mivavil.

Ook het ‘stadsbedrijf Vilvoorde’ zal dus deelnemen aan deze actie. Werknemers van vier vestigingen kunnen gedurende de week van 18 tot 22 november herbruikbare goederen meebrengen naar hun werkplek en deponeren in de ter beschikking gestelde kringloopbox.

Anderzijds kunnen werknemers, met vermelding van de bedrijfsdeelname, naar De Kringwinkel bellen voor een gratis ophaling aan huis. Op het eind worden alle kilo’s samengeteld en het bedrijf dat per werknemer het meeste kilo verzamelt wint de titel ‘gewichtigste bedrijf’.

De ingezamelde goederen zijn voor De Kringwinkel Televil een mooi pluspunt maar het hoofddoel van de actie is toch sensibiliseren en extra aandacht voor hergebruik.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise