'Enkel akkoord met tram als leefbaarheid en mobiliteit vooruitgaan'

‘We zullen enkel akkoord kunnen gaan met de aanleg van een tramlijn door de stadskern van Vilvoorde als dit de mobiliteit en de leefbaarheid ten goede komt en bevordert.’ Dat heeft burgemeester Hans Bonte (sp.a) gezegd tijdens de gemeenteraad in antwoord op een interpellatie van Bart Paredis (CD&V), waarin die wees op het toenemend verzet in Vilvoorde tegen deze plannen van De Lijn.

Een van de tramlijnen die De Lijn wil realiseren loopt van Jette, de Heizel, Vilvoorde, de luchthaven van Zaventem, Kraainem tot in Tervuren. Het traject in Vilvoorde loopt dwars door Koningslo, Kassei, het Heldenplein en de Stationslei in Vilvoorde-centrum.

Het actiecomit√© ‘Vilvoorde Ontspoort’ wil niet weten van de nieuwe tramlijn. Men vreest hierbij onder meer geluidshinder, schade aan huizen, nog meer files. Ook de oppositiepartijen Vilvocraten en UF stelden maandagavond volledig gekant te zijn tegen dit project.

Wachten op regering

Volgens Bonte overlegt de stad hierover al meer dan 2 jaar met De Lijn en zijn in die periode al veel bedenkingen geuit over de voorgestelde plannen. Nu De Lijn haar voorstellen bekendgemaakt heeft, is het wachten tot de Vlaamse regering een beslissing neemt over voorkeurstracés waarna een grote inspraakronde start. Vilvoorde zal pas in die fase een standpunt innemen.

Bonte hoopt nu dat de Vlaamse regering snel een beslissing neemt zodat er eindelijk duidelijkheid komt in dit dossier. Hij wil een gemeenteraadscommissie over de kwestie bijeenroepen en hierop tal van experten aan het woord laten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise