Ternat onderzoekt opwaardering buurtwegen

De gemeenteraad van Ternat keurde op vraag van raadslid Geert De Feyter (CD&V en Volks) een voorstel goed om een reeks buurtwegen ‘op te waarderen’.

Zo vraagt De Feyter dat onder meer de voetweg tussen de Meersstraat en de Steenvoordestraat beter wordt verhard zodat deze ook makkelijk met de fiets kan worden gebruikt door onder andere de scouts van Sint-Katherina-Lombeek.

‘Buurtwegen zijn de oude kerk- en voetwegen die onze voorouders eeuwenlang gebruikten om te voet naar hun veld of de kerk  te trekken’, aldus De Feyter.

‘Sommige zijn verdwenen, maar de meeste zijn er nog. Ze hebben een beschermd statuut en zijn op kaart vastgelegd in de Atlas der buurtwegen die dateert van midden de 19de eeuw. Buurtwegen afsluiten of afschaffen kan dus niet.’

Al klopt dat laatste niet echt. ‘De voetweg tussen de Assesteenweg en de Terlindenstraat – een van de buurtwegen die De Feyter in zijn voorstel opnam, red. – werd al in de jaren ‘90 afgeschaft in het kader van de ruilverkaveling. Dat gebeurde bij koninklijk besluit. We hadden dat al lang onderzocht’, merkte schepen van Mobiliteit Guido Van Cauwelaert (SP.A Groen +) op.

Niettemin staat de meerderheid principieel wel achter het voorstel.

‘Maar dan moeten er ook de nodige middelen vrijgemaakt worden’, stelt de schepen. ‘En niet alleen financiële. Onze dienst mobiliteit zit al maanden zonder administratieve kracht zodat de mobiliteitsambtenaar naast zijn terrein- en studiewerk nu ook zelf de administratie nog eens moet doen. Zo komen we natuurlijk niet vooruit.’

Een opwaardering van de buurtwegen in functie van de Lombeekse scouts lijkt technisch echter wel mogelijk.

‘Er is een traject mogelijk vanaf de Meersstraat via voetwegen 14, 34 en 35 naar de scoutslokalen met een aftakking via 34 en 72 naar de Assesteenweg’, zegt Van Cauwelaert.

‘Dit loopt wel door landschappelijk waardevol agrarisch en natuurgebied. Ik heb de technische dienst alvast gevraagd een dossier op te maken om dit te verharden tot fietspad (ontwerp, stedenbouwkundige vergunning, bestek en aanbesteding). En dan nog kredieten vrijmaken.’