Natuurpunt Ternat: ‘Groen moet te vaak de duimen leggen’

Natuurpunt Ternat is bezorgd omdat steeds vaker groen moet wijken voor parking. Het voorstel om het Minapark om te toveren tot parking is de druppel voor de natuurvereniging. Ze vraagt de gemeente een ‘plan van openbaar groen’ op te stellen.

Vijf notelaars die verdwenen voor parking aan café De Vierhoek (Wambeek), hoge populieren die werden gekapt voor het fietspad in de Brusselstraat, een houtkant en bomen die aan de Puls moesten wijken voor de werf van Sint-Angela, eiken die sneuvelden voor het nieuwe containerpark.

Het is maar een greepje uit een veel langere lijst recente voorbeelden waarbij groen de duimen moest leggen voor parking, mobiliteit of andere projecten.

Het houdt nog lang niet op. Binnenkort starten rioleringswerken in de Kouterweg waarvoor opnieuw bomen en struiken zullen wijken. En afgelopen zomer pakte gemeenteraadslid Oliva De Vidts ( CD&V) uit met het voorstel om het – sterk verwaarloosde – Minapark, een groene long vlakbij de Markt, deels om te vormen tot parking.

Haar voorstel kreeg zelfs bijval bij de meerderheidspartij LVB en er wordt al aan gedacht om via een Rup het gewestplan te omzeilen.

‘Zonder ons te moeien met het circulatieplan vinden we dit idee totaal ongepast en buiten alle proporties’, zegt Jurgen Thiebaut, voorzitter van Natuurpunt Ternat.

‘Als natuurvereniging waken we over onze al beperkte groenzones. Veel kappingen gebeuren zonder compensatie. Vaak zijn alternatieven mogelijk zonder kwetsbare zones te moeten opofferen. Waarom werd bijvoorbeeld geen ondergrondse parking opgelegd bij de nieuwbouw van de school in de Statiestraat? Waarom niet het Minapark transparant en toegankelijk maken met een ecologische toets en faciliteiten voor de zwakke weggebruiker?’

Natuurpunt Ternat stelt voor een studiebureau een ‘plan van openbaar groen’ te laten opmaken met een inventaris van het huidige groenareaal en een toekomstvisie van de gemeente uit te werken rond natuurbeleid.

De natuurvereniging heeft alvast een pak wensen die het daarin graag wil opgenomen zien. Het gemeentebestuur krijgt daarvan tegen 15 september een gedetailleerd dossier.

‘We willen constructief samenwerken met het gemeentebestuur, zoals dit al jaren het geval is. We moeten echter ook realistisch zijn en accepteren dat onze belangen soms verschillend kunnen zijn.’

‘Het is een terechte zorg dat groen nog te gemakkelijk moet wijken in allerlei projecten’, reageert milieuschepen Guido Van Cauwelaert (SP.A Groen +).

‘Vaak zijn we echter gebonden aan de gewestplannen. Zo ligt de school in de Statiestraat volledig in zone van algemeen nut. We zoeken continu naar mogelijkheden om groen te compenseren. Na het speelbos en de groenaanplanting in de wijk Cantillon plannen we nieuwe projecten op de site Horizon, in Terlinden en in het Minapark. Ik ben ook geen voorstander van parking in dat Minapark. We bekijken intussen een alternatief aan de overzijde, een perceel dat eigendom is van Aquafin en waar 20 tot 25 parkeerplaatsen zouden kunnen gecreëerd worden.’