Oplossing voor storende overwegbel Meersstraat

Er lijkt een definitieve oplossing in de maak voor het probleem met de aanhoudend storende bel aan de spooroverweg in een voetwegje in de Meersstraat. 

Spoorwegbeheerder Infrabel plaatste in december 2012 belsignalen aan een oude spooroverweg in een vrij onbeduidend voetwegje in de Meersstraat. Tot dan stonden er aan deze spooroverweg enkel andreaskruisen.

Infrabel voerde hiermee enkel een wettelijke richtlijn uit, maar het had wel een pervers effect op de rust van de omwonenden. Tientallen omwonenden horen het harde gerinkel – 118 decibel aan de overweg, 70 db op ruim honderd meter – tot in de huiskamer en dat 70 keer per dag en telkens minutenlang, want de overweg heeft geen slagbomen.

Het protest zorgde er alvast voor dat de bel ’s morgens vroeg en ’s avonds laat niet meer rinkelt. Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) kondigde zelfs een voorstel aan om de geluidssterkte van de belsignalen te verminderen in dichtbevolkte gebieden en aan kleinere overwegen. Ook van de belofte om de mechanische bel te vervangen door een elektronische gerichte bel kwam niets in huis.

Afschaffen in ruil voor fietspad

Het gemeentebestuur van Ternat, dat zich altijd principieel verzette tegen het afschaffen van de voetweg 31, heeft nu met Infrabel een akkoord om de overweg 37 toch af te schaffen.

De voetweg, die daardoor afgesloten zou raken, zal echter via een nieuw fietspad – aan te leggen door Infrabel – de aansluiting maken met de Korenbloemstraat. Voorts zal de spooroverweg 38 (Bosstraat-Meersstraat) worden verbreed.

‘Het is een oplossing van geven en nemen’, zegt schepen van Mobiliteit Guido Van Cauwelaert (spagroen+). ‘Op termijn ontstaat de mogelijkheid op een aaneensluitend fietstraject vanaf de Spoorwegbaan.’

De gemeenteraad van Ternat heeft volgende week het laatste woord over het plan, dat ook de steun geniet van de buurt.

‘Zelf hadden wij nooit bezwaar tegen het afschaffen van de overweg’, zegt buurtbewoonster Roswitha De Volder. ‘We maken er zelf geen gebruik van en wandelaars zie je hier heel zelden. De voetweg staat immers op geen enkele kaart.’

Lees ook: