Meer snelheidscontroles in Weverstraat en Brusselstraat

Op het gemeentelijke veiligheidsoverleg van Ternat werd beslist om de snelheidscontroles in de Weverstraat en Brusselstraat nog te verscherpen.

Uit twee snelheidscontroles die de politiezone Tarl vorige maand hield blijkt dat 1 op 4 van de autobestuurders te snel rijdt in de 50 km-zone.

De hoogst gemeten snelheid in de Weverstraat is 83 km/uur. Er werden 201 pv’s opgesteld. Net zoals in de vernieuwde Brusselstraat waar 276 voertuigen werden gecontroleerd, wat resulteerde in 72 pv’s. De hoogst gemeten snelheid was 72 km/uur.