KSKL Ternat lanceert communicatieplan naar anderstaligen

Voetbalclub KSKL Ternat lanceert, samen met het gemeentebestuur en het OCMW van Ternat, het project ‘Babbel mee’, een strategie om de (Nederlandstalige) communicatie naar anderstalige spelertjes en hun ouders duidelijker te maken.

De voetbalclub werd gekozen als pilootvereniging voor het taalproject dat uitgaat van de dienst vrije tijd Ternat in samenwerking met OCMW Ternat en de dienst welzijn Ternat.

Ook Ternat ontsnapt niet aan de instroom van nieuwkomers van wie het Nederlands niet de eerste taal is. In het verenigingsleven zijn het vooral de sportclubs die de behoefte voelen om de ontnederlandsing tegen te gaan.

Samen met het jeugdbestuur van KSKL Ternat werd een samenwerking opgestart met als doel ‘kiezen voor duidelijke communicatie die begrijpbaar is voor iedereen’.

Met de werkgroep, waar zowel sportdienst, integratiedienst, het Huis van Het Nederlands als KSKL Ternat deel van uitmaken, werden verschillende communicatiemiddelen herschreven en herdacht. Naast een flyer met de nodige info over de campagne kwam er ook een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de club in 11 waarden. Er volgde ook een uitnodiging aan de leden en een infoavond met presentatie.

De coaches en het clubbestuur krijgen de komende maanden vormingen door het Huis van Het Nederlands, waar ze leren hoe ze zich in het Nederlands toch verstaanbaar kunnen maken naar anderstaligen.

Het is de bedoeling dat later ook andere Ternatse verenigingen in het project kunnen stappen.

KSKL Ternat communicatie 4