Award voor politie Leeuw voor ‘beste maatschappelijk verslag’

De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw werd dinsdag door het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren bekroond met de prijs van het beste Belgische Maatschappelijk Verslag.

Het politiekorps rapporteert al jaren over haar werking in de vorm van een jaarverslag. Sinds 2010 gebeurt dit volgens de internationale richtlijnen van het Global Reporting Initiative, om verslag te doen van duurzame prestaties van ondernemingen.

Met dit verslag toont het politiekorps niet alleen wat ze als publieke organisatie heeft bereikt, maar ook hoe dit gebeurde.

Het korps kreeg de ‘Award for Best Belgian Sustainability Report’ als ex-equo winnaar in de categorie ‘andere organisaties’.

De jury waardeerde dat de politiezone ‘een volledig beeld wil geven over het beroep, veel concrete cijfergegevens verstrekt – en niet enkel de positieve aangelegenheden – en de talrijke contacten met de belanghebbenden toelicht’.

De prijsuitreiking gebeurde door Hendrik Bogaert (CD&V), staatssecretaris van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten.

Het maatschappelijk verslag is te consulteren op www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

BANNER ST-P-LEEUW