Proefcentrum Pamel zoekt gebruikers voor gronden en serres

De provincie Vlaams-Brabant zoekt nieuwe gebruikers voor de vrije accommodatie in het Proefcentrum Pamel in Roosdaal.

“Door het vertrek van de tuinbouwscholen kwam een deel van de accommodatie in ons Proefcentrum Pamel vrij”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “We zoeken organisaties die deze gronden en serres willen exploiteren voor bio-teelten of -proeven gronden en serres willen exploiteren voor bio-teelten of -proeven. Alle gronden en serres hebben een bio-certificaat.””

De aangeboden accommodatie omvat:

Р 7,5 ha gronden met bio-certificatie

Р 1.450 m² koude kweekserres

Р 900 m² koude druivenserres

Р 2.900 m²koude groentekweekserres

PERCEEL GRONDEN m²
1 Gras en bosland  (luchtfoto  1) 29.000
2 Grasland (luchtfoto  2) 8.600
3 Grasland (luchtfoto  3) 8.900
4 Halfstam kersen (luchtfoto  5) 3.000
5 Halfstam kersen  (luchtfoto  6) 1.630
6 Proefvelden kleinfruit (luchtfoto 9) 16.000
7 Tunnels kleinfruit  (luchtfoto 10) 7.000
8 Grasland  (luchtfoto  25) 1.500
    75630
     
  SERRES m¬≤
9 Kweekserres 1.450
10 Druivenserres 900
11 Groentenkweekserres 2.900
    5.250 m¬≤

 

Ook kan men eventueel gebruik maken van een bedrijfswoning, tuinbouwmachines- en voertuigen, loodsen en frigo’s.

De oproepperiode loopt van 9 februari tot en met 9 maart 2018.
De gronden kunnen toegewezen worden via een erfpachtovereenkomst voor 30 jaar. De serres kunnen toegewezen worden via gebruiksovereenkomsten voor 9 jaar.

Meer info en inschrijvingsformulier: Johan Bellen, 0477 22 62 77, johan.bellen@vlaamsbrabant.be

 

Topartikels editie Ninove-Dender