188.940 euro voor nieuwe fietspaden in Roosdaal

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 188.940 euro gegeven voor de aanleg van fietspaden in de Koning Albertstraat in Roosdaal.

De provincie Vlaams-Brabant heeft 80.547 euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de fietsinfrastructuur in de Koning Albertstraat in Roosdaal. Bij de start van de werken in 2015 betaalde de provincie al 108.389 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 188.940 euro.

Langs beide zijden en over een lengte van 650 meter zijn er verhoogde aanliggende eenrichtingsfietspaden aangelegd. De fietspaden kregen een comfortabele breedte van 1,75 meter en zijn aangelegd in een asfaltverharding. De aanwezige restruimte werd ingericht als voetgangerszone. De bestaande rijbaan met een breedte van 5,40 m bleef behouden.

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80 procent gesubsidieerd worden.

Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 procent tegenover.

Topartikels editie Ninove-Dender