Gemeente en EMO investeren in voetbalaccommodatie

Er is de laatste jaren heel wat te doen geweest rond het Opwijks voetbal: KSK is verdwenen en EMO (Eendracht Mazenzele Opwijk) heeft de fakkel overgenomen en de traditie verder gezet. De voetbalvelden aan de Ringlaan werden bouwgrond en de beperkte infrastructuur van Eendracht Mazenele, nu EMO, kon de toeloop van spelers niet aan. Bovendien werden de plannen voor een sportcomplex aan de Vetweyde door de huidige coalitie van Open VLD en N-VA stopgezet wegens te duur en niet genoeg voetbalruimte.

Maar het gemeentebestuur bleef niet bij de pakken zitten. Er kwam een kunstgrasplein en er komt ook de nodige accommodatie op de Molenkouter. Maar ook in de Klaarstraat werden en worden de nodige investeringen gedaan om voor en met EMO (met ruim 400 aangesloten spelers) een volwaardig voetbalcomplex uit de grond te stampen.

Molenkouter

Op de Molenkouter werd een kunstgras aangelegd. Dat kostte de gemeente 400.000 euro. Daar kom jaarlijks 15.000  euro bij voor onderhoud. Er wordt ook voorzien in de nodige accommodaatie: 4 kleedkamers, een kantine, kleedkamers voor scheidsrechters en technische ruimte. De kostprijs wordt geraamd op 300.000 euro plus 125.000 euro voor een nieuwe parking (links van de toegangsweg). Tegen de zomer zouden de nodige werken uitgevoerd moeten zijn.

Tesseskouter

Ook in de Klaarstraat wordt momenteel een kunstgrasveld aangelegd. Ook hier bedraagt de kostprijs 400.000 euro + 15.000 euro jaarlijks voor onderhoud. Het kunstgrasveld wordt in concessie gegeven aan EMO. Ondertussen loopt de onteigeningsprocedure op zijn laatste benen. In juni zou de gemeente voor 100% bezit kunnen nemen van de gronden om een parking aan te leggen en het huidige groot voetbalveld naar links (het westen) op te schuiven. De parking (aan de kant van de Klaarstraat) zou plaats bieden aan 108 wagens plus een fietsenstalling.

Bouwfonds

Tussen het kunstgrasveld en de voetbalplein van VK Eeksken zal de ruimte gebruikt worden voor trainingen. De gemeente geeft aan EMO een recht van opstal en een investeringssubsidie om de nodige accommodatie te bouwen. Dat zou gedeeltelijk met eigen mensen gebeuren. Om de kosten te kunnen dekken heeft de club een bouwfonds opgestart. De vergoedingen voor de spelers gaan met 30 tot 40% omlaag. De meeste spelers blijven de club én het bouwfonds steunen.

Ondanks de zware financiële inspanning blijft de club investeren in zijn sportieve werking. Zo wordt gestart met een damesploeg en in de toekomst wil EMO ook G-voetbal (voor mensen met een beperking) aanbieden. Met zo’n 500 leden waarvan 400 spelers blijft de club gezond. Het lidgeld blijft bovendien ongewijzigd.

Op de foto: Burgmeester Albert Beerens, schepen van sport Johan Deleu en schepen van ruimtelijke ordening Inez De Coninck bekijken de plannen met EMO-voorzitter Mario Matthijs. Als alles klaar is zal Opwijk zo’n 2,4 miljoen euro geïnvesteerd hebben in zijn voetbalaccommodatie.