Nieuwe brochure belicht oud kerkhof van Strijtem

Luc van Liedekerke, sinds jaren gids en kenner van het Strijtemse kerkleven, legt momenteel de laatste hand aan een uitgebreide brochure over het gesloten kerkhof van Strijtem in Roosdaal.

De brochure krijgt als titel ‘Mens gedenk bij het uur dat slaat, het einde komt ‘t zij vroeg of laat‘, een spreuk die ook te lezen is boven het oksaal in de kerk van Strijtem.

Van Liedekerke bracht voor deze brochure al de grafzerken binnen de geklasseerde kerkhofmuur uit de periode tussen  1930 en 1985 in kaart, met vermelding van hun ligplaats.

Ook de zerken in de kerk en  tegen de kerkmuren, net als enkele kruisen en grafplaten uit vorige eeuwen worden vermeld.

Naar aanleiding van 100ste verjaardag van de  oorlog 1914 Р1918 wordt ook aandacht besteed aan de graven van de gesneuvelde soldaten en oud-strijders.

Voorts passeren de vroegere burgemeesters en belangrijke personen uit de parochie  van Strijtem de revue en werd nagegaan welke funeraire symbolen op bepaalde graven voorkomen.

De brochure telt ongeveer 60 bladzijden en is rijk geillustreerd met kleurfoto’s, doodsprentjes en plattegronden.

Zij komt uit op A4- formaat en kan enkel met een voorinschrijving besteld worden tot 15 oktober.

Bedrag:  10 euro  op rekeningnummer : BE06 0630 0933 0122 van Luc van Liedekerke, Lostraat 157, 1760 Strijtem (Roosdaal).

De pers- en publieksvoorstelling van de brochure heeft plaats op vrijdag 31 oktober in de Sint-Martinuskerk  van Strijtem om 19 uur, aansluitend op de kerkdienst van Allerheiligen.

Burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) geeft tijdens die voorstelling een korte toelichting over het nieuw Onroerend Erfgoeddecreet dat vanaf 2015 van toepassing is en wat de gevolgen kunnen zijn voor het Strijtemse kerkhof in het algemeen en de grafzerken in het bijzonder.

Luc van Liedekerke is ook nog op zoek naar oude doodsprentjes van mensen die op het kerkhof van Strijtem begraven liggen (periode van overlijden tussen 1930 en 1960).

Meer inlichtingen bij de auteur Luc.van.Liedekerke@pandora.be, 054-26.00.37