Grootschalige burgerbevraging bij 400.000 mensen

Waaraan hecht jij belang in jouw gemeente? Ben je tevreden over de voorzieningen? Kan je er veilig fietsen? Zijn er genoeg activiteiten? Vanaf 22 maart 2023 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid de grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor.

Waaraan hecht jij belang in jouw gemeente? Ben je tevreden over de voorzieningen? Kan je er veilig fietsen? Zijn er genoeg activiteiten?

Vanaf 22 maart 2023 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid de grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Deze bevraging is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. Ze peilt naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers over heel uiteenlopende thema’s.

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om je mening te geven over de thema’s die in jouw gemeente of stad belangrijk zijn. Met de resultaten van de bevraging wil ABB elk lokaal bestuur in Vlaanderen ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Om je te bedanken maak je kans op een geschenkbon van 12 euro als je de vragenlijst volledig invult.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. ABB maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer vindt de burgerbevraging plaats?

Tussen einde maart en einde juni 2023 bevraagt het Agentschap Binnenlandse Bestuur, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar. ABB peilt in deze bevraging naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema’s. 

De eerste brief zal in de bus vallen op woensdag 22 maart. Een laatste herinnering is voorzien voor eind april. In totaal worden bijna 400.000 burgers uitgenodigd om de bevraging in te vullen.

ABB anticipeert op vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit initiatief. Je kan vanaf 22 maart terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn of via de mailbox van de burgerbevraging. 

Meer info

Voor meer uitleg kan je terecht op www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kan je bovendien ook de resultaten van de vorige bevraging raadplegen.

Topartikels bij Goeiedag.be