Parket gaat in gesprek met slachtoffers waarvan zaak geseponeerd werd

Slachtoffers waarvan de zaak geseponeerd werd, kunnen nu sinds enige tijd een gesprek aanvragen met de procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde waarbij ze meer duiding krijgen over het onderzoek. Zes betrokkenen vroegen zo al een gesprek aan.

Vorige week vroegen organisaties uit heel Europa aandacht voor de rechten van slachtoffers en hun nabestaanden tijdens de Dag van het Slachtoffer. Ook het parket van Halle-Vilvoorde wil graag eens de aandacht vestigen op een eigen slachtoffergericht project. Want op 1 november 2021 werd bij het parket gestart met een project waarbij slachtoffers in delicate dossiers die buitengerechtelijk werden afgehandeld, uitgenodigd worden voor een gesprek met de procureur des Konings Ine Van Wymersch.

“Het doel van deze gesprekken is slachtoffers en hun familie meer duiding te geven rond hoe het onderzoek is verlopen en waarom beslist werd het dossier in kwestie te seponeren”, zegt afscheidnemend procureur Ine Van Wymersch. “Als parket zijn we niet blind voor de impact die een seponeringsbeslissing kan hebben op een slachtoffer en zijn of haar familie, maar willen we net dit moment aangrijpen als opportuniteit om de betrokkenen uit te nodigen en het, soms moeilijke, gesprek aan te gaan.”

Magistraten die een seponeringsbeslissing nemen en aanvoelen dat deze beslissing hard kan aankomen bij het slachtoffer, kunnen het dossier in kwestie aanmelden bij de procureur des Konings en het projectteam. Zij analyseren vervolgens het dossier en nemen daarna het initiatief om het slachtoffer of nabestaanden te ontmoeten. Slachtoffers krijgen steeds de mogelijkheid om zich te laten begeleiden door een vertrouwenspersoon, een raadsman of de dienst slachtofferonthaal.

“Sinds de start van het project werden tien dossiers behandeld en werden de slachtoffers uit de dossiers allen uitgenodigd. Zes gesprekken werden aangegaan, in vier dossiers verkozen de betrokkenen om niet in te gaan op de uitnodiging van het parket”, aldus Ine Van Wymersch. Het gaat dan om dossiers over intrafamiliaal geweld, belaging, aanranding van de eerbaarheid of (on)opzettelijke slagen en verwondingen al dan niet met de dood tot gevolg. De dossiers werden geseponeerd omdat er onvoldoende bewijzen waren, omdat de dader onbekend bleef of omdat de feiten geen misdrijf uitmaakten.

“Over het algemeen merken we dat slachtoffers dit initiatief appreciëren en met een overwegend positief gevoel naar huis gaan. Het is uiteraard niet makkelijk voor de betrokkenen om te horen waarom hun dossiers werden geseponeerd. Maar we merken dat, na het gesprek, de slachtoffers de beslissing begrijpen. Ze geven aan dat het gevoel gehoord en erkend te worden zeer belangrijk is voor hen. Tevens helpt dit initiatief hen bij het verwerkingsproces. Ook intern wordt het project goed onthaald.”

Topartikels bij Goeiedag.be