Meer geld voor Brussel-Opwijk

Naast het carnaval en de Paardenprocessie is ook de wielerwedstrijd Brussel-Opwijk een uithangbord voor de gemeente. Al jarenlang krijgt de organisatie 2000 euro ruggensteun van de gemeente maar een actualisering van dit bedrag drong zich op. Die jaarlijkse toelage wordt nu verhoogd naar 4000 euro.

De Verenigde Opwijkse Wielerclub had daarom gevraagd want de kosten voor het organiseren van zo’n wedstrijd zijn enorm gestegen en stijgen nog altijd. Om een voorbeeld te geven: de vergoeding van een seingever is gestegen naar 25 euro per persoon en in 2020 stonden er liefst 196 op het parcours!

De gemeente is voor deze vraag niet blind gebleven want de koers zorgt voor naambekendheid van Opwijk in Vlaanderen en tevens voor de promotie van lokale en regionale winkeliers en bedrijven. De organisatoren willen gezond blijven en sturen zelf ook bij. Kortere ronden vragen minder seingevers, het programma krijgt een subsidie van Sport Vlaanderen en door het opstarten van een Brussel-Opwijk-kaffee in zaal De Boot hoopt men ook daar inkomsten te genereren. Ook niet te vergeten overigens dat in 2025 de 75ste Brussel-Opwijk er aan komt! (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be