Vuilniswagens Incovo niet meer in te smalle straten: “Niemand wil ernstige ongevallen”

Vuilniswagens van intercommunale Incovo zullen in te smalle straten het afval niet langer voor de voordeur komen ophalen. Dat was al op heel wat plaatsen het geval maar na twee dodelijke ongevallen in ons land werden er na een risico-analyse nog een aantal straten toegevoegd aan de lijst. Bewoners zullen hun vuilnis voortaan op de hoek van de straat moeten zetten.

De ingreep komt er niet zomaar. “Elders in Vlaanderen zijn er bij de afvalophaling in de voorbije jaren twee dodelijke ongevallen gebeurd, omwille van het beperkte zicht en wendbaarheid van een ophaalwagen”, legt directeur Jan Buysse van Incovo en Interza uit. “Ophaalwagens hebben dan ook een beperkter zicht dan bijvoorbeeld tractors en door de wekelijkse passage is het risico op ongevallen ook veel groter.”

In samenspraak met de interne veiligheidsdienst is er een risico-analyse uitgevoerd van alle straten. “In heel wat straten komt de ophaalwagen vandaag al niet meer langs om veiligheidsredenen, en wordt het afval door de inwoners dichterbij geplaatst. Door de bijkomende risico-analyse zijn er nu een beperkt aantal straten toegevoegd aan deze lijst. Dat zal onder meer in De Bist in Zemst het geval zijn. In enkele straten moeten inwoners nog geïnformeerd worden. Daarom zijn we nog even discreet over de volledige lijst.”

Incovo beseft dat dit grote ongemakken inhoudt. “Maar niemand wil ernstige ongevallen als gevolg van de afvalophaling in de straat. Bij nieuwe straten en verkavelingen wordt er steeds voor gezorgd dat de straten voldoende aangepast zijn aan de eisen van de afvalophaling. Bij sommige oudere straten is dit echter nog niet het geval. In samenspraak met de gemeente zal er gezocht worden naar een oplossing maar dit is zeker geen klus die op één-twee-drie kan worden geklaard.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise