Sterke daling verkeersongevallen in Vlaams-Brabant

Op 21 april organiseerde gouverneur Jan Spooren het eerste Strategisch Overleg Verkeersveiligheid Vlaams-Brabant van dit jaar. Uit de cijfers bleek dat het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en het alcohol- en druggebruik vorig jaar daalden met 20%. Bovendien bleek ook dat de opsporing van GSM-gebruik achter het stuur via automatische camera’s loont.

Het Strategisch Overleg Verkeersveiligheid Vlaams-Brabant brengt vertegenwoordigers van beleidsmakers, politie, parketten, experten en sectororganisaties op regelmatige basis bij elkaar om goede praktijken over verkeerveiligheid uit te wisselen, problemen te signaleren en om advies uit te brengen aan besturen en overheden.

Verkeersongevallen dalen

Op het overleg van gisteren toonden de cijfers aan dat er in de provincie Vlaams-Brabant in 2020 een algemene daling van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel met 20% plaatsvond. Ook de vaststellingen van alcohol- en druggebruik in het verkeer kenden deze daling. “Dit wijst er op dat de geleverde inspanningen en acties rond verkeersveiligheid lonen”, zegt gouverneur Jan Spooren. “Door de corona-crisis was er ongetwijfeld minder verkeer. Maar dat neemt niet weg dat het in onze provincie al enkele jaren de goede richting uitgaat”.

Opsporing GSM-gebruik via camera’s loont

Uit het overleg bleek ook dat de automatische opsporing via camera’s van GSM-gebruik achter het stuur, een enorme vooruitgang zou kunnen betekenen voor de verkeersveiligheid. Daarnaast werd duidelijk welke mogelijkheden GAS 5 boetes op snelheid bieden die rechtstreeks door de lokale besturen kunnen worden geïnd.

“Op verkeersveiligheid kunnen we niet genoeg blijven inzetten”, besluit gouverneur Jan Spooren.“We vinden het belangrijk om te blijven sensibiliseren, cijfers over verkeersveiligheid te blijven analyseren en met verschillende overheden hier concrete acties aan te koppelen

Topartikels editie Ninove-Dender
Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland