Een derde van de Belgen is van buitenlandse afkomst of heeft andere nationaliteit

Ongeveer een derde van iedereen die in België woont, is van buitenlandse herkomst of heeft de buitenlandse nationaliteit. In cijfers gaat het om net geen 3,7 miljoen mensen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. De herkomst van de Belgische bevolking werd voor het eerst in kaart gebracht. De voorbije tien jaar steeg het aantal Belgen met buitenlandse herkomst fors.

Opmerkelijk is dat er grote regionale verschillen zijn: het aantal mensen van buitenlandse herkomst is in Vlaanderen kleiner dan in Wallonië en zeker dan in Brussel.  In de Brusselse bevolking is op dit moment nog om en bij een kwart van de bevolking “Belg van Belgische afkomst”. Bijna 80% in Brussel is dus van buitenlands afkomst.

De herkomst is op de eerste plek Marokkaans, met daarna in volgorde: Italiaans, Frans, Nederlands en Turks. Recenter is de instroom van vooral Roemeense, Poolse en andere Oost Europese landen.

Er zijn wel opmerkelijke regionale verschillen. Voor het Vlaams gewest is de top drie van herkomstlanden Nederland, Marokko en Turkije, voor het Waals Gewest is dat Italië, Frankrijk en Marokko en voor Brussel Marokko, Frankrijk en Italië.

Er wordt algemeen aangenomen dat de cijfers van diversiteit de komende jaren nog verder zullen stijgen. De Belgen met een Belgische achtergrond zitten vaak in de oudere leeftijdscategorie, mensen van buitenlandse afkomst of nationaliteit zijn vaak veel jonger.

Topartikels bij Goeiedag.be