Update: Tweede stakingsdag De Lijn, meer chauffeurs aan het werk

De vakbondsacties bij vervoersmaatschappij De Lijn gaan vandaag verder en dat zal opnieuw hinder veroorzaken. De bonden staken om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen. “Het overleg heeft onvoldoende opgeleverd”, klinkt het bij ACV Openbare Diensten en dat wordt bevestigd door ACOD TBM. Deze ochtend vindt nieuw overleg plaats.

Topartikels bij Goeiedag.be