Politiezones zullen hand houden aan coronamaatregelen

Met oudejaarsavond en nieuwjaar voor de deur beloven de politiezones AMOW, TARL en DILBEEK, op vraag van de overheid, streng te zullen optreden tegen wie de reeds lang aangekondigde beperkingen zal overtreden. De ploegen van de politie zullen op normale sterkte actief zijn, aangevuld met een officier van de gerechtelijke en bestuurlijke politie.
Commissaris Kurt Tirez van de politiezone AMOW beklemtoont de handhaving van de maatregelen verstrengd zal worden tijdens de eindejaarsperiode. Er zal gepatrouilleerd worden in uniform maar ook in anonieme wagens.

De boetes zijn niet min en zullen onmiddellijk geïnd worden. Wie de coronamaatregelen niet naleeft krijgt een boete van 250 euro, handelaars die hun activiteiten niet coronaproof organiseren krijgen een boete van 450 euro. Wie – ondanks het verbod – aanwezig is op een lock down feestje mag 750 euro ophoesten, wie zo’n feestje organiseert mag diep in de geldbeugel tasten en 4.000 euro bovenhalen. Bovendien kunnen voertuigen of ander materiaal geconfisceerd worden.

De lokale politiezones beklemtonen dat de handhaving niet uit is op een heksenjacht maar bedoeld is om de lichte daling van de coronacijfers niet te hypothekeren en te zorgen voor een coronaleefbaar 2021.

Eerder werd ook al aangekondigd dat er streng zal gecontroleerd worden op rijden onder invloed. Ook daar zijn de straffen niet mals.

Topartikels bij Goeiedag.be