Controles op rijden onder invloed en gsm aan het stuur

In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant op rijden onder invloed en op afleiding aan het stuur. Hiermee wil de provincie samen met de lokale en federale politiediensten een vermindering van het aantal verkeersongevallen realiseren. Ook het parket werkt mee aan de controles en streeft ernaar om themazittingen gsm aan het stuur te houden.

Afleiding achter het stuur wordt aanzien als de nieuwe ‘killer’ in het verkeer. Bedienen van gsm of tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Wie belt tijdens het rijden, loopt tot vier keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken. Bellen, sms’en, berichten verzenden of lezen achter het stuur zijn handelingen die de aandacht op de weg verminderen. Hierdoor heeft de bestuurder minder oog voor verkeersborden, voorrang verlenen of voor andere weggebruikers. Wie afgeleid is, heeft een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties later op. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand.

“Blijvende controles op en aandacht voor de gevaarlijke fenomenen in het verkeer zijn nodig. In één op de tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden die in 2019 in Vlaams-Brabant gebeurden reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Zelfs bij inname van kleine hoeveelheden vergroot alcohol het risico op een verkeersongeval.  Alcohol is ook een factor die de ernst van het verkeersongeval nadelig beïnvloedt”, waarschuwt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Themazittingen

Het parket van Halle-Vilvoorde wil, net als vorig jaar, meewerken aan de provinciaal gecoördineerde controles en streeft ernaar om opnieuw themazittingen te houden voor de overtreders. “Rijden met een gsm of smartphone in de hand is een ernstig gevaar voor de verkeersveiligheid dat regelmatig menselijk leed veroorzaakt. Overtredingen worden bestraft met boetes die kunnen oplopen tot 2.000 euro. De rechter kan tevens het verval van het recht tot sturen uitspreken”, klinkt het bij het parket.

Het parket voerde in september 2019 ook actie rond rijden en afleiding aan het stuur. Als gevolg van deze controles werden er 468 processen-verbaal opgesteld voor gsm achter het stuur en 31 processen-verbaal voor alcoholintoxicatie achter stuur. Deze zaken werden gedagvaard voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde en in het merendeel werd een effectief rijverbod uitgesproken. In de huidige omstandigheden kunnen themazittingen door corona niet gegarandeerd worden maar dit zal geenszins een streng en consequent vervolgingsbeleid in de weg staan.

Topartikels bij Goeiedag.be