VMM wil overstromingen Bellebeek aanpakken

Vandaag (12 februari) wordt in het gemeentehuis in Affligem een charter ondertekend tussen de Vlaamse Milieumaatschappij VMM en 11 partners. Die willen samen een paritcipatieproject voor het stroomgebied van de Bellebeek organiseren.

Met dit project zoeken de inwoners van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat en alle andere betrokkenen (de Provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Landmaatschappij, het departement Omgeving en departement Landbouw en Visserij) een jaar lang hoe problemen rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit kunnen aangepakt worden.

Bij de opstart van het project wordt ook een online test en ideeënplatform gelanceerd. De engagementen worden  vastgelegd in een riviercontract, de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Bellebeek vorm te geven.

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. Samen met de VMM engageren zich nog 11 andere partners in dit participatieproject via de ondertekening van het charter. De andere partners zijn: de gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving en departement Landbouw en Visserij.

Participatieproject

Wie wil weten hoe groot de overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering, kan de test doen op bellebeek.riviercontract.be. Iedereen is ook welkom op de Bellebeekfora om samen met de andere stakeholders te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn. Maatregelen en oplossingen moeten gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Vandaar de participatieve aanpak.

Een eerste Bellebeekforum (van 19.30  tot 22.30 uur, onthaal om 19 uur) vindt plaats op donderdag 2 april in GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke (samen met gemeenten Affligem, Asse en Ternat). De datum en locatie van het Bellebeekforum voor de gemeenten Gooik, Lennik en Roosdaal wordt nog bepaald.

Op het einde van het project worden de engagementen van alle betrokkenen vast gelegd in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in het stroomgebied van de Bellebeek vorm te geven, zodat iedereen optimaal van het water kan genieten.

Meer weten?

Surf naar bellebeek.riviercontract.be. Daar vind je alle informatie en nieuws over het project. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.

Topartikels bij Goeiedag.be