Spooroverweg Broekstraat Opwijk volledig afgesloten

De spooroverweg van de Broekstraat wordt vernieuwd in opdracht van spoorwegbeheerder Infrabel. De overweg wordt uitgerust met rubberen panelen. Deze werken zijn nodig om de veiligheid en continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen.

De vernieuwingswerken vinden doorlopend plaats van maandag 2 oktober 2023 vanaf 7 uur tot donderdag 26 oktober 2023 om 17 uur. Omwille van de aard van de werken en het gebruik van machines kunnen deze werken ook ’s nachts geluidshinder met zich meebrengen, net als mogelijke hinder door werfverlichting.

De overweg is afgesloten tijdens de volledige duur van de werken voor alle wegverkeer, inclusief voor fietsers en voetgangers.

Er wordt een omleiding voorzien, enkel voor het plaatselijk verkeer van de Broekstraat. De toegang tot de aangrenzende woningen is gewaarborgd.

Deze werken kunnen niet uitgesteld worden tot na de huidige verkeerswerken op de Ringlaan. Het zijn strikt geprogrammeerde werken (met tracéaanpassingen) die slechts kunnen uitgevoerd worden met een TLO-weekend (7 – 8 oktober 2023) waarbij het treinverkeer volledig onderbroken is. TLO staat voor Totale Lijn Onderbreking.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk