Huishoudelijk reglement voor sportkampwerking gewijzigd

Het deelnemersaantal gaat van 65 naar 50 kinderen per week en met dat laatste aantal is ook iets meer mogelijk in de sporthal. Weekinschrijving blijft van toepassing en de voorrangsregeling voor inwoners, die in feite overbodig was omdat nooit het maximaal aantal werd gehaald, wordt geschrapt. De inschrijving voor alle kampen wordt open gesteld op de eerste maandag na de kerstvakantie. Dit alles gaat in voege vanaf 1 januari 2023. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk