“Hemelwaterplan Opwijk” goedgekeurd

De gemeente gaat akkoord met de geformuleerde visie en maatregelen, opgemaakt door de hemelwaterdeskundige van Aquafin,  voor het grondgebied van Opwijk, met het oog op het beperken van het overstromingsrisico en wateroverlast, ontharden en minimaliseren van de verhardingen, het stimuleren van hergebruik van het hemelwater, maximaal inzetten op infiltratie, het realiseren van waterberging in de valleien, het vergroten van de weerbaarheid tegen waterschaarste en verdroging en het uitbouwen van een groen-blauw netwerk in Opwijk.

“Kortom het bestuur gaat lijnen uitzetten voor een lokaal en duurzaam waterbeheer, zowel inspelend op de verdrogings- als de vernattingsproblematiek met een mogelijke strategie voor elk van de Opwijkse deelgemeenten,” aldus schepen Johan Deleu (N-VA). (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk