Slechts één vrijwilliger

De gemeente zoekt vrijwilligers om een groenzone of grasperkje in hun buurt te onderhouden. Na een eerste oproep heeft zich slechts één vrijwilliger gemeld. Misschien iets voor de vele mensen die ‘zich vervelen omdat ze niets omhanden hebben’?

Milieuamtenaar Eric Roelands: “Van wie vrijwillig wil meewerken word verwacht dat ze een groene zone of grasperk in hun buurt willen onderhouden. Dat gaat van zwerfvuilruimen over onkruid verwijderen en gras afrijden. Ook in andere gemeenten wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om de – vaak onderbemande – groendienst bij te staan. Onkruid wordt in de gepast afvalzak meegegeven of gecomposteerd. Hetzelfde geldt ook voor grasmaaisel.

Vrijwilligers mogen echter de originele beplanting niet verwijderen en vervangen door andere planten. Het is ook niet de bedoeling om de groene zones op het openbaar domein te beschouwen als een verlengstuk van je eigen tuin”.

Je mag er dus geen patatjes planten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk