Opwijk: 18 besmettingen in De Oase

Nadat eerder al 3 besmettingen werden vastgesteld liet OPcura alle bewoners en personeelsleden van wzc De Oase testen op covid. Gisteravond maakte voorzitter Peter Beerens de resultaten bekend: 14 bewoners en 4 personeelsleden testten positief. Op het gelijkvloers van De Oase werd ruimte gemaakt voor de besmette patiënten.

Verschillende zalen en lokalen zijn hiervoor in gebruik genomen als slaapzaal en leefruimte voor besmette bewoners. Een aparte personeelsequipe (cohortzorg) staat de komende periode in voor de zorg aan en begeleiding van deze bewoners. De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen worden hierbij gebruikt, zodat de zorg aan onze bewoners op een veilige manier kan verlopen.

De oprichting van deze COVID-19-afdeling en de verhuis van 13 bewoners op enkele uren tijd was geen eenvoudige opdracht. Alle diensten van het woonzorgcentrum werden ingeschakeld om deze opdracht tijdig klaar te krijgen. De zorgcampus kon hierbij rekenen op logistieke ondersteuning vanuit de gemeente.

Het dagelijkse leven op de bewonersafdelingen wordt geleidelijk opgestart voor de niet-besmette bewoners. Dit betekent dat zij vanaf vrijdag 30 oktober 2020 de kamer mogen verlaten en zich op hun afdeling mogen begeven. Het verlaten van het woonzorgcentrum of zich verplaatsen naar een andere afdeling is niet mogelijk. Vanaf maandag 2 november 2020 wordt een bezoekregeling voor deze bewoners opgestart. WZC De Oase informeert hierover vrijdag de familie. Aan de besmette bewoners wordt meegedeeld op welke manier zij hun sociale contacten kunnen onderhouden.

OPcura voorzitter Peter Beerens: “We doen er alles aan om alle bewoners, besmet of niet-besmet, een zo normaal mogelijk leven te garanderen. Voor hen en voor onze personeelsleden zorgen wij voor een optimale veiligheid”.

Foto: het personeel werd ingezet om het risico op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk