Zone 30 in centrum van Opwijk

Nagenoeg het hele centrum van Opwijk is sinds vandaag (1 juli) ingekleurd als zone 30. Dat betekent dat 30 km per uur de maximum snelheid is in alle straten tussen Heiveld-Ringlaan-Sint-Paulusbaan-Nanovestraat en Karenveldstraat.

De bestaande zone 30 in de schoolomgevingen, de Oude Pastoriedreef de Milleniumstraat en het Konkelgoed worden meegenomen in de nieuwe, grote zone 30. Ook de variabele zones 30 op het Heiveld, in de Ringlaan en de Karenveldstraat blijven behouden.

Koning auto verliest dus weer een stukje terrein tegenover de zwakke weggebruikers. Hopelijk komt dat de veiligheid van iedereen ten goede.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk