Vlekkeloze installatie

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is donderdagravond, donderdagavond vlekkeloos verlopen. Enige nieuwkomer in het college is Wouter Van Driessche (N-VA) die zijn partijgenoot Patrick De Smedt met twee stemmen versloeg. De Smedt verdwijnt uit het college, maar blijft als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Zeven nieuwe gemeenteraadsleden legden de eed af. Maaike Deleu en Lutgart Verhaevert, beiden N-VA, Peter Beerens en Christiane Goubert namen hun mandaat niet op wegens “onverenigbaarheid”.

Anja Haverals en opvolger Ineke Robijns (CD&V) verzaakten aan hun ambt, zodat Jasper Baeyens net op zijn 25ste verjaardag zijn intrede kon doen in de raad. Er zijn vijf fracties in de gemeenteraad. De fractieleiders zijn Els Van Buggenhout voor de N-VA, Annelies De Pauw voor Open VLD, Jeroen Eenens voor CD&V, Luc De Ridder voor Inzet en Bert De Wel voor Groen.

In de politieraad van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel), die uit 23 leden bestaat, zijnde de vier burgemeesters en 19 verkozenen uit de verschillende gemeenteraden, heeft Opwijk recht op 3 extra leden. Het zijn Johan Deleu, Annelies De Pauw en Jeroen Eenens. Inzet en Groen maakten een zogenaamde lijstbinding, waardoor de eerste vervanger van Eenens Bert De Wel van Groen wordt en de tweede vervanger Luc De Ridder van Inzet.

Het Vast Bureau, dat vroeger uit drie leden bestond, blijft als uitvoerend orgaan bestaan. Nu wordt dat het voltallige schepencollege.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, dat moet beslissen over dienstverlening aan gezinnen, bestaat uit zes leden met van rechtswege de schepen van Welzijn als voorzitter, in Opwijk is dat de eerstvolgende twee jaar Wouter Van Driessche, de volgende twee jaar Roland Mortier (Open VLD) en de volgende twee jaar Els Van Gucht (Open VLD) met als opvolger Roland Mortier tot het einde van de bestuursperiode.

De huidige leden zijn Maaike Deleu en Lutgart Verhaevert voor de N-VA, Peter Beerens en Els Van Gucht voor Open VLD, Willy Segers voor CD&V en Tom Bosman voor Inzet.
.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk