Fototentoonstelling wil zelfdoding bespreekbaar maken

Vincent De Pauw (48) werd op 14 augustus 2014 getroffen door de zelfdoding van zijn echtgenote Peggy Van den Cruijce. Peggy leed al jaren aan depressies die mekaar met een zekere regelmaat opvolgden. Altijd vocht ze terug met de hulp van haar Vincent. Tot ze het op 14 augustus ’14 niet meer zag zitten en toch nog deels onverwacht uit het leven stapte. Een zware klap voor haar echtgenoot, haar familie en haar vrienden en collega’s.

O VincentVincent had veel verdriet maar brak niet. Hij zocht contact met mensen met gelijkaardige ervaringen, hij werd lid van de vzw Werkgroep Verder waar nabestaanden mekaar treffen in praatgroepen. En hij gooide zich op de fotografie. Het resultaat van vele opnamesessies met modellen die de problematiek zelf kenden of die gewoon uit sympathie wilden poseren, groeide uit tot de tentoonstelling “Taboe rond Depressie”. Een aantal foto’s in zwart-wit, doelbewust gezien het thema maar ook uit artistiek oogpunt.

Die foto’s worden nu voor de vijfde maal tentoongesteld. Van 4 tot 15 januari kan je ze gaan bekijken in de bibliotheek van Opwijk. Ook de foto’s hebben tot doel om de problematiek van depressie bespreekbaar te maken. “Ik heb heel veel gehad aan de praatgroep  van Werkgroep Verder en wil graag in Opwijk ook zo’n praatgroep helpen oprichten,” zegt Vincent, “want er is helemaal niets in West-Brabant. En erover praten is toch zo belangrijk!” Vincent heeft ook veel steun gehad aan een aantal boeken, waaronder ‘Depressief, goede zorg voor kwetsbare mensen’ van Hans Meganck.

Deze Hans Meganck kom op maandag 9 januari (van 19.30 tot 21 uur) spreken over depressie en stemmingsstoornissen in de schuur van het Hof Ten Hemelrijk. Hij krijgt als spreker het gezelschap van Els Van Steenberghen en Bert Houberechts van Samenwerkingsinitiatief voor cliënten met een Psychiatrische Problematiek in de Thuissituatie. Inschrijven kan (maar moet niet): dewegwijzer@opwijk.be – tel. 0800 113 41.

Hebt u behoefte aan hulp of een gesprek: zelfmoord1813.be of bellen naar 1813