Rebellie in processiemiddens?

In het laatste nummer van ’t Opwijks Leven voor de vakantie, verscheen een merkwaardig artikel dat ondertekend is door de ‘Pelgrims van Sint-Paulus en Maria Magdalena’. Uit het artikel spreekt een verzet tegen het huidige paardenprocessiecomitĂ© en kritiek op de vernieuwing van de processie anno 2016.

Broeit er rebellie in processiemiddens of gaat het om Ă©Ă©n of meer misnoegde individuen? Wij citeren even: “Zonder afbreuk te willen doen aan bepaalde goede initiatieven, we denken hierbij aan de nieuwe vlaggen die gesponsord werden door het Gemeentebestuur, is het nog maar de vraag of de nieuwe ‘verpakking’ van de Sint-Pauluspaardenprocessie een antwoord wist te bieden op de wezenlijke uitdagingen waarmee de processie kampt”.

Maria Magdalena

Merkwaardig is zeker dat de ondertekenaars ‘de nieuwe apostel’ Maria Magdalena volledig omarmen en de processie zelfs willen omvormen tot een ‘Sint-Paulus en Maria Magdalena processie’. Meer zelfs, zij zouden van Maria Magdalena een tweede patroonheilige van Opwijk willen maken.

Vervolgens richt de schrijver van het artikel zijn of haar pijlen op het organiserende processiecomitĂ©: “Wij zijn dan ook van mening dat het dus hoog tijd is om over te gaan naar een participatieve organisatie van de processie en het grondig in vraag stellen van het huidige functioneren van het Sint-PauluscomitĂ©â€.

Blijft de vraag: wie spreekt in naam van de ‘Pelgrims van Sint-Paulus en Maria Magdalena’ en hoeveel pelgrims staan achter deze brief? Wij vroegen een paar pelgrims van Sint-Paulus naar het hoe en het waarom maar zij gaven aan van het hele initiatief niets af te weten. Gooit iemand hier een spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok of dreigt er opstand?

(Foto is enkel illustratief: een beeld uit de processie van 2016)