Nieuw bestuur voor lokale radio Spits FM (87.8fm)

Een paar maanden geleden raakte bekend dat lokale radio Spits FM uit financiële overwegingen op zoek ging naar een nieuwe locatie.

Dankzij de tussenkomst en hulp van de gemeente Opwijk konden wij dan toch in onze eigen gemeente blijven.

Het gemeentebestuur van Opwijk besliste om de lokale radio onder te brengen op de gelijkvloerse verdieping van de voormalige pastorie in Nijverseel.

Eind september vond de verhuis plaats en sinds begin oktober wordt uitgezonden vanop de nieuwe locatie onder de kerktoren van Nijverseel. Tijdens de verhuis vond er ook een bestuurswissel plaats.

Vanaf nu zullen de 7 (nieuwe) bestuursleden een frisse wind door Spits FM laten waaien.

  • Patrick Van den Heuvel (pat@spits.fm) is naast de nieuwe voorzitter nog steeds programmaleider.
  • Nieuwe secretaris en website-verantwoordelijke is Davy Moortgat (davy@spits.fm).
  • Ignace Heyvaert werd aangesteld als penningmeester (ignace@spits.fm).
  • Kamiel De Hertogh (kamiel@spits.fm) blijft verantwoordelijk voor de reclame.
  • Ook nieuw in het bestuur zijn Jeroen De Ridder (jeroen@spits.fm) bij wie je terecht kan voor de regio info.
  • Valerie Clinkemalie (valerie@spits.fm) wordt communicatieverantwoordelijke.
  • Bart Buelens (bart@spits.fm) zal zich zal ontfermen over de nieuwe medewerkers en hen opleiden en bijstaan waar nodig.

~ Spits FM (87.8fm) – Nijverseelstraat 46 – 1745 Opwijk – info@spits.fm