Grootschalige riolerings- en wegenwerken in De Nayerstraat

Aannemer Audebo start op 4 november met de riolerings- en wegeniswerken in de De Nayerstraat in Denderleeuw. Deze drukke verbindingsweg krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en een andere, verkeersveilige inrichting.

De werkzaamheden verlopen in drie fasen en duren tot juli 2015.

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen al bezig met de voorbereidende werken.

Vanaf 4 november start de aannemer dan met de afkoppeling van de bestaande en private rioleringen en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. De bestaande riolering wordt hergebruikt voor het hemelwater en ernaast komt een nieuwe buis voor het afvalwater.

De zone 30 aan de school wordt extra geaccentueerd door een groot verkeersplateau, met zogenaamde schoolbakens.

Net voor de Rozenlaan en aan het kruispunt met de Omloopbaan komen er extra wegversmallingen om de snelheid aan de school te remmen.

Ter hoogte van de kinderopvang en de schoolingangen komen er kiss-and-ridezones.

Voor en na de schoolomgeving worden asverschuivingen gecreëerd door afwisselende parkeerstroken aan te leggen, afgebakend met groen.

Aan beide zijden komen er fietssuggestiestroken. Er worden ook nieuwe voetpaden aangelegd die overal minimum 1,5m breed zullen zijn.

Fase 1: kruispunt De Nayerstraat – Fabrieksstraat

De eerste fase omvat enkel het kruispunt van De Nayerstraat met de Fabrieksstraat. Er wordt een grote overstortput geplaatst, waarin het afvalwater verzameld wordt en overloopt in de collector naar het waterzuiveringsstation van Liedekerke.

Omwille van de grote graaf- en stutwerken zal er geen verkeer mogelijk zijn over de Denderbrug. Het doorgaande verkeer van en naar Teralfene wordt in deze eerste fase dus omgeleid langs de Thontlaan.

Afhankelijk van de werken zal de aannemer beslissen wanneer ook voetgangers en fietsers de brug niet kunnen oversteken. Bij gunstig weer is de eerste fase eind december achter de rug.

De weg wordt in deze fase meteen volledig afgewerkt, dus ook de toplaag asfalt en andere bovenafwerkingen, om de hinder bij het afsluiten van de Denderbrug te beperken. Tegelijk kan de Fabrieksstraat gebruikt worden voor de wegomlegging in de volgende fasen. 

Fase 2: deel Fabrieksstraat – Omloopbaan  

Vanaf het kruispunt met de Fabrieksstraat tot net voor het kruispunt met de Omloopbaan worden riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd en nieuwe voetpaden aangelegd.

De toplaag asfalt, het openbaar groen en straatmeubilair worden pas op het einde van de derde fase geplaatst. Deze fase loopt van januari tot april 2015. Voor het verkeer is er dan een wegomlegging langs de Omloopbaan en Fabrieksstraat.

Fase 3: deel Omloopbaan – Stationsstraat

Dit omvat het stuk tussen het kruispunt Omloopbaan tot aan de rotonde in de Stationsstraat, inclusief het parkeerpleintje.

In deze fase – normaliter van mei tot juli 2015 – wordt het verkeer omgeleid via de Stationsstraat, Van Lierdestraat, Wijmenierlaan en Fabrieksstraat.

Op het einde van fase 3 wordt in de hele straat de toplaag asfalt gegoten en de wegmarkeringen, het openbaar groen en het straatmeubilair aangebracht.