Volle zaal en 1.000 euro voor Christine Van Broeckhoven

Op maandag 17 februari kwam Professor Christine Van Broeckhoven, op uitnodiging van het Davidsfonds Opwijk, om er te spreken over het onderzoek naar dementie en de ziekte van Alzheimer.

De schuur van het Hof Ten Hemelrijk was te kleine om iedereen een plaatsje te geven. Er werd aandachtig geluisterd.

Het Davidsfonds had ervoor gekozen geen toegangsgeld te vragen maar een vrijwillige bijdrage voor het onderzoek van de professor. Ze konden haar na haar spreekbeurt dan ook een bedrag van meer dan 1.000 euro overhandigen.