Opwijk investeert fors zonder belastingen te verhogen

Zonder de belastingen te verhogen, heeft Opwijk toch nog voldoende budgetmarge om fors te investeren. Zo komt er, zoals al vroeger aangekondigd, een vrij grote parking aan de rand van het Hof Ten Hemelrijk. Dat moet de nood aan parkeerruimte grotendeels kunnen lenigen. 2014 wordt een echt investeringsjaar met investeringen ter waarde van 5,36 miljoen euro.

GAC II

De vernieuwing van het GAC II (de villa aan de Ringlaan) neemt al een grote hap uit dit budget. De kosten worden begroot op 820.000 euro. Ook in ICT wordt flink geïnvesteerd. 277.500 euro in 2014 en telkens 100.000 euro in de daarop volgende jaren.

Dorpskern Mazenzele, kinderopvang

Voor de vernieuwing van de dorpskern in Mazenzele wordt voor 2016 en 2017 in het totaal 650.000 euro ingeschreven. De aankoop van een nieuw gebouw voor de kinderopvang wordt voor 2014 gepland en er wordt iets meer dan een miljoen euro voor uitgetrokken. Daar tegenover staat dat het gebouw in de Schoolstraat dan wordt verkocht en dat de opbrengst op iets meer dan de helft van dat bedrag wordt geraamd.

Voetbalvelden

Het bedrijventerrein in Nijverseel werd geprogrammeerd voor de periode 2015-2018. Er wordt een half miljoen uitgetrokken maar de verkoop van de gronden zouden dit ruimschoots compenseren. Voor het realiseren van voetbalvelden in de Klaarstraat wordt volgend jaar een bedrag van 550.000 euro voorzien. In de daarop volgende jaren telkens 200.000 voor kunstgrasvelden. In het laatste jaar van de legislatuur (2018) wordt daar bovenop 1,5 mliljoen gereserveerd voor het sportcomplex De Vetweyde.