Aanvaring tussen jeugdraad en Opwijks gemeentebestuur

De Opwijkse jeugdraad heeft een open brief geschreven aan het adres van het gemeentebestuur. In deze brief klaagt de jeugdraad het gebrek aan samenwerking met de schepen van jeugd en het gemeentebestuur aan.

“Jeugdbeleid is jammer genoeg geen prioriteit voor het gemeentebestuur,” schrijft de jeugdraad. De brief is ondertekend door het bestuur en 10 vertegenwoordigers van jeugdverenigingen (waaronder de ‘onafhankelijken’).

Advies

De jeugdraad stelt dat het gemeentebestuur zich niet houdt aan de afsprakennota die samen met de burgemeester en schepen van jeugd werd opgesteld. De jeugdraad klaagt ook over het feit dat het zijn advies, tegen de afspraken in, soms al op een paar dagen moet geven.

“De jeugdraad zit vol met geëngageerde jongeren die heel wat van hun vrije tijd vrijmaken om mee na te denken over het jeugdbeleid van de gemeente, om na te denken over projecten van het jeugdbeleidsplan en om die ook mee helpen te realiseren,” luidt het in de open brief.

In de schoenen geschoven

Maar het gemeentebestuur schuift veel te veel werk in de schoenen van de jeugdraad. Werk dat op een te korte termijn moet geklaard worden. De druppel die de emmer deed overlopen was het feit dat de meerderheid het afvoeren van een beslissing inzake het uitleenreglement van de jeugddienst, in de schoenen van de jeugdraad zou hebben geschoven. We moesten op 18 september advies geven maar het punt stond al wel op de agenda van de gemeenteraad van 24 september, aldus de jeugdraad.

Naar de schepen van jeugd toe, schrijft de jeugdraad het volgende: “De jeugdraad betreurt ook dat de schepen van Jeugd zich nauwelijks engageert op de vergaderingen van de jeugdraad. Op veel vragen komt er geen of een beperkt antwoord en als er beloftes gedaan worden, worden die vaak niet ingelost.”

Tenslotte hoopt de jeugdraad in zijn open brief dat er constructief kan samengewerkt worden met het gemeentebestuur en de gemeentelijke jeugddienst om positieve dingen voor de jeugd te organiseren. (Foto enkel illustratief)