Opwijk zorgt voor nieuwe voetbalvelden, einde van het project Vetweyde?

In Opwijk hangt het zwaard van Damocles boven het terrein van KSK Opwijk. De gronden waarop de huidige terreinen liggen zijn rijp voor verkaveling en het zou best eens kunnen dat KSK er zijn laatste seizoen speelt. Omdat de lang aangekondigde terreinen op de Vetweyde nog niet eens in de startblokken staan, neemt het gemeentebestuur maatregelen om elders in degelijke voetbalvelden te voorzien.

Zo komen er nieuwe terreinen in de Klaarstraat. Met het oog daarop worden twee stukken grond aangekocht. Ook op de Molenkouter (naast het terrein van De Sjoeters) worden werken uitgevoerd. Het gemeentelijk terrein dat er nu al is, wordt vergroot en er komt ook nieuwe verlichting.

Momenteel zijn vooral de jeugdploegen van VCE Mazenzele er actief. Omdat er ook geen schot komt in het dossier rond de terreinen van VCE Mazenzele wordt het veld dus aangepast aan de competitienormen.

Vetweyde

Het dossier van de Vetweyde zit ondertussen in het slop. Nadat eerst archeologisch onderzoek voor flink wat uitstel zorgde werd onlangs de bouwvergunning vernietigd na klacht van een paar buren. Het project nu helemaal laten schieten zou de gemeente handenvol geld kosten (schadevergoedingen tot 10% van de waarde van het project). Anderzijds moet een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning opgemaakt worden.

Of een nieuw dossier nog enige kans maakt, valt te betwijfelen. In haar schorsingsbeslissing stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat het project strijdig is met een goed natuurbeheer. De Raad gaat ervan uit dat de realisatie van het project niet alleen de rechten van de buren schaadt (o.m. door “visueel-esthetische” hinder maar ook door toenemende verkeersdrukte en mogelijke kleine criminaliteit) maar ook onherstelbare schade toebrengt aan de natuur (op het terrein is een natuurlijke bron die zou afgeleid worden naar een wadi-poel en een grachtensysteem) o.m. door het rooien van een perceel bos terwijl Opwijk al karig bedeeld is met bossen.

De Raad wijst ook op het ontbreken van een natuurtoets in het dossier tot het verkrijgen van een bouwvergunning. Tenslotte wijst de Raad erop dat de verwerende partij (de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar) de argumenten van de buren niet aanvecht en dus lijkt in te stemmen met de geldigheid van deze argumenten. Een vervelend dossier dat de huidige bestuursmeerderheid heeft geërfd uit vorige legislaturen.

Vetweyde 2 website