Dag van de Klant, ook voor mensen met beperking

De gemeente en de Grimbergse handelaars blijven ijveren voor een betere toegankelijkheid en voorzien ook dit jaar een extraatje voor personen met een beperking.

De laatste zaterdag van september, tijdens de ‘Dag van de klant’, zetten de handelaars traditiegetrouw hun klanten in de bloemetjes. Voor mensen met een beperking is het niet steeds makkelijk om te kunnen deelnemen. Heel wat winkels en horecazaken zijn immer niet even toegankelijk.

De handelaars bieden daarom tijdens de “Dag van de klant” opnieuw gratis vervoer aan voor personen met een beperking. Dit vervoer wordt verzorgd door Dienst Aangepast vervoer (DAV) van Eigen Thuis tel. 02 270 94 36.

De handelaars van de middenstandsraad grepen de gelegenheid ook aan om hun engagement te vernieuwen door het ondertekenen van het toegankelijkheidscharter anno 2013. Als we na 6 jaar de balans opmaken zien we dat de gemeente Grimbergen al heel wat toegankelijker is. Maar al gaan we in de goede richting, er zijn nog heel wat uitdagingen”, zegt schepen van lokale economie William De Boeck.

Daarom nodigde de werkgroep toegankelijkheid van Eigen Thuis vzw, in samenwerking met de middenstandsraad, alle geïnteresseerden uit voor een receptie. De toegankelijkheidsmedewerker van de provincie Vlaams-Brabant Alexander Leysen zorgde voor het infogedeelte, schetste het wettelijk kader inzake toegankelijkheid en reikte heel wat nuttige tips aan.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise