Bijen steunen met gratis zakje krokusbollen

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron (nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten maar één keer worden aangeplant. De jaren nadien komen ze vanzelf terug. Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij. Plant de krokusbollen in het najaar (oktober tot begin december) in jouw tuin of plantenbak.

Bijen en nectarminnende insecten zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar nectar. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor ze de bloemen bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen zo’n 1.500 bloemen op √©√©n dag. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en de botanische biodiversiteit. Voor allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt is het tekort aan nectar en stuifmeel, voornamelijk in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is dus zeer welkom.

De Provincie Oost-Vlaanderen roept samen met de stad Ninove op om het bijenbestand te helpen. Tussen 3 en 14 oktober kan je per gezin en zolang de voorraad strekt gratis een zakje krokusbollen afhalen in het stadhuis van Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender