Waterpeil Dender blijft hoog

Naar aanleiding van het hoge waterpeil van de Dender riep de burgemeester van Ninove de veiligheidscel samen. De verschillende disciplines blijven waakzaam en houden de toestand nauwlettend in het oog, samen met Waterwegen en Zeekanalen.

Het waterpeil op de Dender blijft hoog. De beheerder heeft de situatie onder controle. Vanavond en vannacht wordt er geen neerslag verwacht. Uit voorzorg voorzag de stad toch twee grootdebietpompen om waar nodig overdruk op de riolering te vermijden. De ‘tweede brug’ blijft voorlopig ook opgetrokken om de doorstroming van het water niet te verhinderen.

Waterstanden kan je checken op www.waterinfo.be. Wateroverlast kan je melden via het nummer 112.

Topartikels editie Ninove-Dender